Jongeren Geloven in Duurzaamheid (JGID)

Aanleiding

Het project ‘Jongeren Geloven in Duurzaamheid' (JGID) stimuleert geloofsgemeenten om het energiegebruik in hun gebedshuizen omlaag te brengen en individuele gemeenteleden te ondersteunen bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Het project wordt (uit)gedragen door kerkelijke jongeren, omdat zij uitstekende klimaatambassadeurs kunnen zijn. JGID is een initiatief van Kerk in Actie, dat wordt uitgevoerd door Togetthere en JOP in de periode 2011-2014.

 

Jongeren zijn zich in toenemende mate bewust van de urgentie van het klimaatprobleem. Zij en hun kinderen krijgen immers te maken met ernstige gevolgen als er nu niet wordt gehandeld om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast betalen vooral mensen uit ontwikkelingslanden een hoge prijs voor klimaatverandering.

 

JGID biedt jongeren de kans om hier zelf, als ‘Changemakers' binnen hun eigen kerk of de religieuze gemeenschap waarvan ze onderdeel uitmaken, concreet handen en voeten aan te geven. Het project is een praktische uitwerking van de Noach Verklaring (Word, 25 kb) die in januari 2010 werd verspreid door het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Raad van Kerken in Nederland, het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

 


  

Doelstellingen

 • Jongeren de mogelijkheid bieden om binnen hun kerk actief aan de slag te gaan met duurzaamheid.
 • Het verminderen, veranderen en vergoeden van het energiegebruik in gebouwen van kerkelijke gemeenschappen.
 • Het vergroten van het klimaatbewustzijn in de geloofsgemeenschappen en het aanbieden van concrete acties voor mensen die hun levensstijl willen aanpassen.

Aanpak

Jongeren als Changemakers, die in hun eigen gemeenschap het verschil maken, zijn de ruggengraat van dit project. De jongeren (M/V) zijn:

 • tussen de 17 en 35 jaar.
 • in staat tot inspireren en begeleiden.
 • bereid om van maart t/m juni enkele uren per week te investeren.
 • krijgen ondersteuning door hun gemeente en de kerk is bereid de reiskosten van trainingsweekenden te betalen.

Data training

Startweekend   14-16 maart 2014
Check-in dag
  16-17 mei 2014
Slotdag   28 juni 2014
 

Voor wat, hoort wat

Er wordt een behoorlijk ‘inspanning' gevraagd van de jongeren. In ruil daarvoor bieden we een bijzondere uitdaging: professionele trainers/coaches geven een impuls persoonlijke groei en ontwikkeling op gebieden als projectmanagement, effectief (intercultureel) samenwerken, communiceren. Daarnaast wordt er samengewerkt met jongeren in ontwikkelingslanden en met experts op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

 

Heel praktisch wordt er gebruik gemaakt van verschillende deskundigen en instrumenten om te werken aan verminderen, veranderen en vergoeden. Met betrekking tot gebouwen wordt er gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde methoden om energieverbruik te meten. Aan de hand van de meetgegevens word per kerk een specifiek plan ontwikkeld. Wat niet verminderd of veranderd kan worden, kan eventueel worden vergoed door te investeren in het FairClimateFund. Hierbij wordt het opwekken van duurzame energie gestimuleerd op plaatsen in de wereld waar dat anders niet zou gebeuren.

 

Resultaten JGID - eerste jaar  

In 2011 ging een aantal jongeren van start als klimaatambassadeur in hun eigen kerk. De deelnemende gemeenten hebben mooie en concrete resultaten geboekt:

 • het energieverbruik ging omlaag nadat uit energiemetingen bleek waar de besparingsmogelijkheden zaten: verwarming lager, zorgen dat de piek van verwarmen niet na de kerkdienst ligt, door één graag lager te stoken kan je 8% besparen.
 • een verantwoord inkoopbeleid van de boodschappen (eerlijke koffie, thee, suiker, biologische avondmaalwijnen, ecologische schoonmaakmiddelen).
 • bewust papiergebruik: dubbelzijdig printen, printen op kladpapier.
 • diensten over duurzaam leven en collectes voor het Fairclimate Fund.

De jongeren hebben goed werk verricht in het bewustmaken van gemeenteleden:

 • het meten van de ecologische voetafdruk van individuele leden en advies.
 • een project gericht op minder vlees eten.
 • groeiboom gericht op minder energie- en watergebruik in huis.
 • een kinderproject gericht op seizoensgroente/fruit en streekproducten.

Financiële bijdrage & beloning

Er is binnen dit project een kleine financiële bijdrage voor de deelnemende geloofsgemeenschappen beschikbaar, wanneer ze daadwerkelijk hun energiegebruik willen gaan meten en bereid zijn om te werken aan terugdringen van het gebruik. Daarnaast is er een jaarlijkse prijs voor de gemeenschap, die de meeste inspanning levert.

 

Meer informatie

Meer informatie over Jongeren Geloven in Duurzaamheid? Bel of mail ons dan: info@togetthere.nl / 030-8801514. Jongeren Geloven in Duurzaamheid wordt 
medegefinancierd door Kerk en Wereld.

 

 

togetthere is een initiatief van:

ICCO Kerk in actie